HiCare Zorgdomotica in uniek Kleinschalig Woonconcept 68 appartementen voor Eilandzorg Zierikzee

In opdracht van Woonzorg Nederland en Eilandzorg levert Colijn HiCare leefcirkels en Zorgdomotica voor een uniek Kleinschalig woonconcept van 68 appartementen en 4 gemeenschappelijke huiskamers voor locatie De Wieken in Zierikzee.

Thuis. Midden in de samenleving.

In het hart van Zierikzee treft u Eilandzorg locatie De Wieken.

Vanaf november 2018 tot 2020 vindt er een grootschalige, inpandige renovatie plaats in de zorglocatie zelf. De verbouwing gaat ongeveer een jaar duren. Eerder dit jaar zijn de aangrenzende aanleunwoningen gerenoveerd. 

De Wieken biedt in het centrum van Zierikzee straks een vernieuwde woon-/werkomgeving, gecombineerd met een uniek woonzorgconcept.

Voor meer informatie klik hier

Marienburg Campus te 's-Hertogenbosch

Marienburg Campus te 's-Hertogenbosch

In 's-Hertogenbosch staat het monumentale kloostercomplex Mariënburg. Deze is omgebouwd tot universiteitcampus voor Data en Science van internationale allure. De campus bestaat uit Universiteit JADS, huisvesting (>70 woningen) voor promovendi, studenten en hoogleraren en gelieerde bedrijvigheid o.a. KPN, Van Lanschot, Stichting DITSS (Dutch Institute for Technology Safety & Security). De vestiging en aangrenzende gebouwen moesten hiervoor geschikt gemaakt worden, nieuw zijn 94 appartementen en parkeerkelder (bvo 15.000m2).

Het compleet ontwerpen, leveren en installeren van een nieuw geïntegreerd beveiligingssysteem werd gerealiseerd door Colijn B.V. en bestaat uit: inbraakbeveiligingsinstallaties, camerabewakingsinstallaties, toegangscontrole installatie, video-intercom installatie, brandbeveiligingsinstallatie en ontruimingsinstallatie compleet met grafische centrale bediendelen. De migratie van bestaande beveiligingsinstallaties voor brand en inbraak in de nieuwe omgeving, geïntegreerd in het nieuwe beveiligingssysteem. Het schrijven van de beveiligingsplannen en PVE’s voor de brandweer, het uitvoeren van inspecties voor brand en inbraak en het certificeren van alle beveiligingsinstallaties conform de NEN normen. Het afstemmen met belanghebbenden zoals:  Universiteit, Gemeente, Brandweer, Monumentenzorg. Het koppelen van de beveiligingsinstallaties aan de meldkamers Brandweer RAC en PAC en de interne beveiligingsdienst. Inmiddels zijn wij ook als onderhouds- en servicecontractpartner verbonden. Uitdaging van dit project was de grote tijdsdruk van alle fases binnen 1 jaar en het werken in een Rijksmonument waarin alles verbouwd wordt maar geen authentiek onderdeel beschadigd mag worden. Kortom een heel mooi project.

Brandbeveiliging voorkomt erger

Brandbeveiliging voorkomt erger

Detectie van brand is een vak apart. Brand kan ernstige wonden opleveren, of zelfs erger. Maar brand brengt ook de bedrijfsvoering in gevaar. Recent onderzoek van de Rabobank geeft aan dat vijftig procent van de bedrijven die ooit door brand getroffen zijn, binnen twee jaar failliet gaan. Materiële schade is herstelbaar, bedrijfsschade nauwelijks. Zeker niet als archieven en databestanden verloren zijn gegaan. Gelukkig hebben wij al veel gecertificeerde brandmeldingsystemen mogen aanleggen in met name fabrieken, kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, hotels, scholen, winkels en kinderdagverblijven. Er zijn tal van installaties die de brandveiligheid verhogen. Dergelijke installaties worden in deze bepaalde gebouwen verplicht gesteld door de regelgeving of verzekeraar. Daarnaast staat het u uiteraard vrij om meer voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld om schade nog verder te voorkomen.


Brandmeldinstallaties
Een goede brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekken en lokaliseren, zodat u snel kunt ingrijpen.


Vluchtrouteaanduiding
Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit.

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, een bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken.

Wat is voor uw situatie de beste brandbeveiliging?
Colijn Beveiliging is op het hoogste niveau gecertificeerd conform de Borg richtlijn voor aanleg, onderhoud en certificering van installaties. Bovendien hebben wij eigen projecteringdeskundigen in dienst die voor u een Plan van Eisen (PvE) kunnen opstellen t.b.v. de brandweer of verzekeraar. Informeer vandaag nog hoe u uw brandbeveiliging goed kunt regelen.

Klik hier voor meer informatie over brandbeveiliging

IP en beveiliging is dat betrouwbaar?

IP en beveiliging is dat betrouwbaar?

Security en IP worden steeds vaker in één adem genoemd. Beveiligingssystemen maken immers meer en meer gebruik van het internetprotocol. Met cameratoezicht op afstand beveiligen en beheren van onder andere bedrijventerreinen, toeganscontrole uitvoeren voor meerdere gebouwen, maar ook de IP transmissie van beveiligingsinstallaties naar de meldkamer gaat tegenwoordig via IP (AL2). Dit levert zelfs een besparing op in de abonnementskosten. IP kan dus veel voordelen opleveren, maar laat u eerst goed informeren over de mogelijkheden. 

 

voor meer informatie klik hier

Woninginbraak werk gelegenheidsinbreker

Woninginbraken zijn voornamelijk het werk van gelegenheidsinbrekers. In 80 procent van de gevallen gaat het om dit soort criminelen. Ze zijn uit op snel succes en gemak en breken daarom in in een bekende omgeving. Lukt het niet om binnen enkele minuten hun doel te bereiken, dan geven ze het op. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau DSP naar de werkwijze van inbrekers in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een soortgelijk onderzoek werd twintig jaar geleden ook uitgevoerd. Destijds hadden inbrekers het vooral gemunt op de duurdere wijken en dan bij voorkeur op een hoekwoning of vrijstaande woning. Tegenwoordig kiest de gelegenheidsinbreker voor zijn eigen woonomgeving, vaak buurten met weinig sociale samenhang. Het soort woning maakt hen niet uit. De keuze van het doelwit is afhankelijk van de zichtbaarheid van de buit. Niet alles is veranderd in twintig jaar tijd. Zo gebruikt de inbreker net als in 1989 nog steeds de schroevendraaier om deuren of ramen te openen. Ook het criterium of een woning makkelijk is binnen te dringen, is het hetzelfde als in de vorige eeuw.

Het onderzoek van DSP is onder meer gebaseerd op interviews met zestien gedetineerde inbrekers.

Naar archief