MariŽnburg Campus te 's-Hertogenbosch

MariŽnburg Campus te 's-Hertogenbosch

In 's-Hertogenbosch staat het monumentale kloostercomplex Mariënburg. Deze is omgebouwd tot universiteitcampus voor Data en Science van internationale allure. De campus bestaat uit Universiteit JADS, huisvesting (>70 woningen) voor promovendi, studenten en hoogleraren en gelieerde bedrijvigheid o.a. KPN, Van Lanschot, Stichting DITSS (Dutch Institute for Technology Safety & Security). De vestiging en aangrenzende gebouwen moesten hiervoor geschikt gemaakt worden, nieuw zijn 94 appartementen en parkeerkelder (bvo 15.000m2).

Het compleet ontwerpen, leveren en installeren van een nieuw geïntegreerd beveiligingssysteem werd gerealiseerd door Colijn B.V. en bestaat uit: inbraakbeveiligingsinstallaties, camerabewakingsinstallaties, toegangscontrole installatie, video-intercom installatie, brandbeveiligingsinstallatie en ontruimingsinstallatie compleet met grafische centrale bediendelen. De migratie van bestaande beveiligingsinstallaties voor brand en inbraak in de nieuwe omgeving, geïntegreerd in het nieuwe beveiligingssysteem. Het schrijven van de beveiligingsplannen en PVE’s voor de brandweer, het uitvoeren van inspecties voor brand en inbraak en het certificeren van alle beveiligingsinstallaties conform de NEN normen. Het afstemmen met belanghebbenden zoals:  Universiteit, Gemeente, Brandweer, Monumentenzorg. Het koppelen van de beveiligingsinstallaties aan de meldkamers Brandweer RAC en PAC en de interne beveiligingsdienst. Inmiddels zijn wij ook als onderhouds- en servicecontractpartner verbonden. Uitdaging van dit project was de grote tijdsdruk van alle fases binnen 1 jaar en het werken in een Rijksmonument waarin alles verbouwd wordt maar geen authentiek onderdeel beschadigd mag worden. Kortom een heel mooi project.

Brandbeveiliging voorkomt erger

Brandbeveiliging voorkomt erger

Detectie van brand is een vak apart. Brand kan ernstige wonden opleveren, of zelfs erger. Maar brand brengt ook de bedrijfsvoering in gevaar. Recent onderzoek van de Rabobank geeft aan dat vijftig procent van de bedrijven die ooit door brand getroffen zijn, binnen twee jaar failliet gaan. Materiële schade is herstelbaar, bedrijfsschade nauwelijks. Zeker niet als archieven en databestanden verloren zijn gegaan. Gelukkig hebben wij al veel gecertificeerde brandmeldingsystemen mogen aanleggen in met name fabrieken, kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, hotels, scholen, winkels en kinderdagverblijven. Er zijn tal van installaties die de brandveiligheid verhogen. Dergelijke installaties worden in deze bepaalde gebouwen verplicht gesteld door de regelgeving of verzekeraar. Daarnaast staat het u uiteraard vrij om meer voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld om schade nog verder te voorkomen.


Brandmeldinstallaties
Een goede brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekken en lokaliseren, zodat u snel kunt ingrijpen.


Vluchtrouteaanduiding
Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit.

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, een bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken.

Wat is voor uw situatie de beste brandbeveiliging?
Colijn Beveiliging is op het hoogste niveau gecertificeerd conform de Borg richtlijn voor aanleg, onderhoud en certificering van installaties. Bovendien hebben wij eigen projecteringdeskundigen in dienst die voor u een Plan van Eisen (PvE) kunnen opstellen t.b.v. de brandweer of verzekeraar. Informeer vandaag nog hoe u uw brandbeveiliging goed kunt regelen.

Klik hier voor meer informatie over brandbeveiliging

IP en beveiliging is dat betrouwbaar?

IP en beveiliging is dat betrouwbaar?

Security en IP worden steeds vaker in één adem genoemd. Beveiligingssystemen maken immers meer en meer gebruik van het internetprotocol. Met cameratoezicht op afstand beveiligen en beheren van onder andere bedrijventerreinen, toeganscontrole uitvoeren voor meerdere gebouwen, maar ook de IP transmissie van beveiligingsinstallaties naar de meldkamer gaat tegenwoordig via IP (AL2). Dit levert zelfs een besparing op in de abonnementskosten. IP kan dus veel voordelen opleveren, maar laat u eerst goed informeren over de mogelijkheden. 

 

voor meer informatie klik hier

Opening nieuw pand Transport Vooruit

Opening nieuw pand Transport Vooruit

Een gloednieuwe coldstore, uitgebreide vers-terminal en een nieuw kantoor van Transport Vooruit is geopend op bedrijventerrein Deltahoek in Breskens.

Transport Vooruit zat al op Deltahoek maar maakte een mooie groei en profiteerde van de aantrekkelijke economie. Er was behoefte aan nieuwbouw. Het moderne kantoor, met een oppervlakte van 250 vierkante meter telt 25 werkplekken.

Transport Vooruit is met de nieuwbouw helemaal klaar voor de toekomst. Colijn BV heeft in dit nieuwe gebouw de inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking en groene ledverlichting mogen realiseren.

Zicht op Zeeuwse Zaligheden

Zicht op Zeeuwse Zaligheden

De Roem Group is een van de grootste schaal- en schelpdierverwerkende bedrijven van de wereld met vestigingen in Nederland en Duitsland. Mosselen, oesters en garnalen spelen de hoofdrol. Om de productieprocessen goed en veilig te laten verlopen, heeft Colijn Beveiliging een compleet camerabewakingssysteem ontworpen en gerealiseerd. Het Nederlandse bedrijf Roem van Yerseke B.V., opgericht in 1942, is gespecialiseerd in de verwerking en conservering van verschillende soorten schaal- en schelpdieren. Op de moderne verwerkingslijnen worden mosselen, oesters en garnalen verwerkt tot een groot aantal smakelijke producten. Één van de bekendste merken waaronder de verschillende producten hun weg naar de markt vinden, is Zeeland’s Roem. De verwaterings- en verwerkingsfabriek zijn door Colijn Beveiliging voorzien van een complete brandbeveiligings- en ontruimingsinstallatie, waarbij zelfs koelcellen worden bewaakt tegen brand. Zoals in elk bedrijf is beveiliging belangrijk. Roem van Yerseke werkt met kwetsbare producten. Het is dan ook essentieel dat niet alleen eigendommen zoals gebouwen en machines goed beveiligd zijn, maar ook de producten die verwerkt en opgeslagen zijn in de bedrijfspanden.
Om de productieprocessen goed en veilig te laten verlopen is samen met de Roem van Yerseke B.V. een compleet camerabewakingssysteem ontworpen en gerealiseerd. Er zijn 23 camera’s geplaatst welke 24/7 alle verwerkingsprocessen van de schaal- en schelpdieren volgens de HACCP-richtlijn in de gaten houden. Middels een groot videoscherm heeft de productieleider real-time overzicht van het complete verwerkingsproces van de mosselen, oesters en garnalen. Hierdoor kan direct worden ingegrepen, als er iets mis gaat. Ook kunnen beelden worden teruggekeken zodat de voedselveiligheid optimaal gewaarborgd blijft.

Klik hier voor meer informatie over camerabewaking

HiCare Zorgdomotica voor 27 nieuwe jeugdwoonappartementen van Rotterdamse zorgorganisatie Middin

HiCare Zorgdomotica voor 27 nieuwe jeugdwoonappartementen van Rotterdamse zorgorganisatie Middin

Midden in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam staat de jeugdwoonlocatie Boergoensestraat. Op deze locatie van Middin wonen jonge mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Iedere dag zet Middin zich met 2.600 collega’s in voor ruim 4.400 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op Middin rekenen. Locatie Boergoensestraat is afgestemd op de specifieke behoeften van jongeren. Het gloednieuwe pand bestaat uit vier verdiepingen met studio’s voor de bewoners en diverse gemeenschappelijke leefruimtes. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen krijgen er begeleiding op maat om binnen hun mogelijkheden stap voor stap steeds zelfstandiger te functioneren. De locatie is uniek in de gespecialiseerde 24-uurs beademingszorg, die zij biedt voor een jonge doelgroep. Daarnaast levert Middin met deze nieuwbouwlocatie een bijdrage aan het beoogde doel van het Nationaal Programma Rotterdam: het verhogen van de leefbaarheid in deze historische
wijk voor zowel de cliënten van Middin, als de bewoners van deze wijk. Voorzitter van de raad van bestuur van Middin, Gertrude van den Brink licht toe: “Dichtbij, is de kortste en beste samenvatting van waar Middin voor staat. Dichtbij betekent: midden in de samenleving, in de wijk, waar ook mensen met een beperking hun eigen leven kunnen leiden. Met professionele ondersteuning waar dat nodig is en inzet van vrijwilligers, ouders, familie en bekenden of wellicht van toekomstige buurtbewoners. Die nabijheid zal ook alleen maar belangrijker worden de komende tijd, nu de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking voor een groot deel bij de gemeente komt te liggen.”


Colijn B.V. leverde voor Middin Boergoensestraat de HiCare Zorgalarmering en domotica installatie compleet met omgevingsbesturing voor bewoners met een lichamelijke beperking, brandmeld-/ontruimingsinstallatie, toegangscontrole installatie, en draadloze/VoIP telefooninstallatie.

Klik hier voor meer informatie over HiCare Zorgalarmering.

Woninginbraak werk gelegenheidsinbreker

Woninginbraken zijn voornamelijk het werk van gelegenheidsinbrekers. In 80 procent van de gevallen gaat het om dit soort criminelen. Ze zijn uit op snel succes en gemak en breken daarom in in een bekende omgeving. Lukt het niet om binnen enkele minuten hun doel te bereiken, dan geven ze het op. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau DSP naar de werkwijze van inbrekers in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een soortgelijk onderzoek werd twintig jaar geleden ook uitgevoerd. Destijds hadden inbrekers het vooral gemunt op de duurdere wijken en dan bij voorkeur op een hoekwoning of vrijstaande woning. Tegenwoordig kiest de gelegenheidsinbreker voor zijn eigen woonomgeving, vaak buurten met weinig sociale samenhang. Het soort woning maakt hen niet uit. De keuze van het doelwit is afhankelijk van de zichtbaarheid van de buit. Niet alles is veranderd in twintig jaar tijd. Zo gebruikt de inbreker net als in 1989 nog steeds de schroevendraaier om deuren of ramen te openen. Ook het criterium of een woning makkelijk is binnen te dringen, is het hetzelfde als in de vorige eeuw.

Het onderzoek van DSP is onder meer gebaseerd op interviews met zestien gedetineerde inbrekers.

Naar archief