HiCare Zorgalarmering

Een uniek zorgsysteem

Het HiCare-zorgsysteem gaat een flinke stap verder dan de tot nog toe bekende zusteroproepsystemen. In het verleden boden zorginstellingen hun bewoners een enkelvoudig, gelijkvormig zorgplan aan. Men ging uit van een gemiddeld type bewoner, met gemiddelde zorgwensen. Tegenwoordig worden zorginstellingen geacht een veel uitgebreider en gevarieerder zorgpakket aan te bieden. Het HiCare zorgsysteem voorziet hierin.

 

HiCare alarmeert en coördineert

In de zorg telt iedere seconde, daarom verwerkt HiCare elke hulpoproep feilloos en snel. Volgens het vooraf ingegeven zorgplan wordt de melding doorgegeven aan de verzorger. Deze accepteert de noodoproep en komt in actie. Verleent de verzorger al hulp, dan laat deze dit de HiCare server weten. Onmiddellijk waarschuwt HiCare dan de volgende verzorger. Menselijke coördinatie is dus niet nodig.

Persoonlijke verantwoordelijkheid is de sleutel naar goede zorg

HiCare staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij iedere hulpoproep registreert het zorgsysteem nauwkeurig wie de oproep heeft geaccepteerd. Hiermee ligt dus vast welke verzorger gaat helpen. Dit geeft de zekerheid dat geen enkele hulpoproep verloren gaat.

 

Kostenbesparing door registratie

In de database staat van iedere bewoner de medicatie en de gegevens van de dokter en naaste familie. Alle voorvallen worden per bewoner in de HiCare server op datum en tijd geregistreerd. De planning van de personeelsbezetting kan nu op basis van exacte informatie plaatsvinden. Onzekerheden worden hiermee weggenomen omdat de gewenste zorg hierdoor nauwkeurig aan de vraag wordt aangepast. Op deze manier wordt het personeel ingezet waar het nodig is. Zowel overdag als 's nachts.

 

Meer informatie.